Asociatia Romana de Balneologie - Scoala Balneara in parteneriat cu Biosafety SRL

Curs Tehnician maseur - COD COR 322631

Perioada de inscriere:  01 Martie - 30 Aprilie 2019
Perioada de curs: 01 Mai  - 30 Octombrie 2019
Examen : 30 Octombrie 2019
Taxa de curs: 2500 Lei

Varianta online (la distanță) - in care o treime (orele de teorie) din ore se desfășoară la distanță (prin internet) și doua treimi (partea de practica) in sala de curs: taxa curs: 1500 lei  

Cursurile sunt autorizate de ANC iar la finalul acestora primiti un certificat de calificare care atesta abilitatile profesionale dobandite. Cursul se desfășoară în parteneriat cu SC BIOSAFETY SRL pentru partea practică și include 1080 ore din care 360 ore de teorie și 720 ore de practica.


Informatii inscriere: 0723138339, Email: office@bioclima.ro 

Descrierea cursului de Tehnician maseur

Durata cursului: 6 luni, 1080 ore  

Condiții de înscriere: minim învățământ liceal 

Acte necesare:

  1.  certificat de naștere (copie xerox) 
  2.  buletin sau carte de identitate (copie xerox) 
  3.  act doveditor ultima școală absolvită 
  4.  aviz medical de la medicul de familie cu mențiunea „apt pentru meseria de tehnician maseur” 

Cursul se finalizează cu un examen asistat de o comisie ANC, în urma căruia se obține certificatul  de absolvire

Descrierea ocupaţiei

Ocupația de tehnician maseur presupune o sferă largă de competențe pentru desfășurarea activității și anume: asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj, autopregătirea în vederea efectuării masajelor, efectuarea activitătilor necesare pregătirii pacienților și aplicarea masajului somatic.

În afară de aceste competențe strict necesare desfăsurării activitătii, maseurul poate dobândi competențe suplimentare, prin perfecționare profesională.

Dobândirea uneia sau tuturor competențelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen și/sau drenajul limfatic presupune o pregătire prealabilă de specialitate care presupune cunoștințe de anatomie și fiziologie precum și fiziopatologie și patologie clinică și abilităti practice.

Deoarece activitătile specifice se desfăsoară în permanentă colaborare cu pacienții și medicii, comunicarea la locul de muncă contribuie la bună desfășurare a activitătilor specifice.

  

 UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ FUNDAMENTALE 

 1. Comunicarea la locul de muncă 

 UNITĂȚI DE COMPETENTĂ GENERALE 

 2. Aplicarea NPM și PSI 

 3. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare

 4. Asigurarea perfecționării profesionale

 5. Întocmirea documentelor de evidență 

 6. Planificarea ședințelor de masaj

 7. Pregătirea cabinetului de masaj 

  UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ SPECIFICE 

 8. Aplicarea drenajului limfatic 

 9. Aplicarea masajului reflexogen 

 9. Aplicarea masajului somatic

 10. Aplicarea masajului terapeutic 

 11. Autopregatirea în vederea efectuării masajelor 

 12. Stabilirea tehnicilor și formelor de masaj